O Instytucie

Instytut Badań nad Cywilizacjami w Krakowie jest organizacją non-profit, specjalizującą się w prowadzeniu szkoleń, organizowaniu międzynarodowych wypraw badawczych oraz tworzeniu analiz geopolitycznych, a także przygotowywaniu długoterminowych struktur wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się.

Instytut kładzie szczególny nacisk na analizę  procesów globalizacyjnych oraz problemów geopolitycznych Polski, Europy Wschodniej, Kaukazu, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, tworząc i wykonując projekty w ramach obszarów priorytetowych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju.

Oprócz działalności analitycznej, wykonawczej i wydawniczej Instytut pełni też rolę edukacyjną, wspierając inicjatywy studenckie oraz popularyzując wśród młodych ludzi wiedzę na temat innych kultur i obszarów cywilizacyjnych.

Członkowie Instytutu zdobywali dotychczas doświadczenie zawodowe między innymi na Kaukazie, w Izraelu i Palestynie, w Azji, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych (ONZ).

Historia:

Instytut został założony w 2003 roku z inicjatywy dr Piotra Kłodkowskiego jako międzyuczelniana jednostka badawcza działająca na terenie Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w Krakowie i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (strona odziału rzeszowskiego – tutaj). Jednocześnie powołane zostało pod tą samą nazwą studenckie koło naukowe działające na tej pierwszej uczelni, kierowane przez ówczesnego studenta Grzegorza Lewickiego (obecną szefową koła naukowego jest Katarzyna Izak) pod opieką dydaktyczną dr Krzysztofa Gurby.

Od 2007 roku Instytut funkcjonuje jako samodzielny podmiot organizacyjny w strukturze Wyższej Szkoły Europejskiej. 13 lutego 2008 roku Instytut uzyskał dodatkowo odrębną od uczelni osobowość prawną, jako stowarzyszenie zarejestrowane (Nr w KRS: 1684/08/873).

Prezesem Instytutu jest dr Krzysztof Gurba.

Instytut działa zatem na trzech płaszczyznach organizacyjnych: (1) instytut uczelniany; (2) stowarzyszenie rejestrowane w KRS; (3) studenckie koło naukowe. Taka organizacja umożliwia Instytutowi elastyczność metodologiczną podczas przygotowywania oraz wykonywania projektów.

Edukacja:

Oprócz współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a także z innymi uczelniami Krakowa. W ramach działalności edukacyjnej Instytutu prowadzone jest studenckie koło naukowe. Podczas wykładów, konferencji i debat studenci zgłębiają specyfikę innych cywilizacji, a uczestnicząc w spotkaniach mają szansę na osobisty kontakt z przedstawicielami różnych kultur i ekspertami z dziedziny geopolityki oraz socjologii. Zdobyte w ten sposób wiedza i doświadczenie stanowią podstawę do realizacji samodzielnych projektów badawczych i wdrażania ich w samodzielną pracę organizacyjną, przy współpracy z międzynarodowymi organizacjami edukacyjnymi, pozarządowymi oraz mediami.

Firmowym produktem edukacyjnym Instytutu są corocznie organizowane Warsztaty Globalizacyjne – od 2004 roku.

Wybrane projekty:

Niektóre z naszych dotychczasowo zrealizowanych projektów:

  • Civil Caucasus (Gruzja 2006)
  • Na drogach i bezdrożach wolności (Polska & Ukraina 2009)
  • Civil Palestine
  • Pomoc dla Tanzanii
  • 6 x Warsztaty Globalizacyjne

___________________________

Więcej informacji w naszym Archiwum.

Reklamy